Nederland en de Europese wetgeving

Voor jonge pups die de grens passeren

Het is een hardnekkige regel, en komt in elk gesprek terug over het im- en exporteren van pups tussen Nederland en Buitenland.   

Hopelijk Ėmaar niet waarschijnlijk, kunnen we een eind aan die discussie maken. Er is GEEN aparte regel voor grensverkeer van honden en pups tussen Nederland en honden die de grens overgaan pups en honden MOETEN geŽnt zijn tegen rabiŽs, en dus moeten ze 15 weken of ouder zijn. Uitzonderingen zijn er niet.

De regel van de 15 weken is geldig voor al de Europese landen

De Europese wet is duidelijk.

Los van de wettelijke regelingen staat de handhaving. Grenscontroles tussen ander landen zijn minimaal. Voor erkende dierenartsen is wel geacht melding te maken van jongere pups en honden, voor pups jonger dan 15 weken in desbetreffende land. In hoeverre dat ook gebeurt is minder duidelijk.

Linksom of rechtsom, de wet stelt simpelweg dat het om 15 weken gaat, en dan nog alleen met rabiŽsenting in week 12. Het is niet de leeftijd, maar de enting die toelating mogelijk maakt.

En er is dus absoluut geen versoepelde of afwijkende regelgeving tussen Nederland en ander landen, voor wie een jongere pup meeneemt en gepakt wordt, kan sancties tegemoet zien. Dus gaat  deze regel ook op voor BelgiŽ, net als alle ander EU landen.

                                                                                                                     

RabiŽs is ook bekend onder de naam hondsdolheid. Het is een zeer ernstige virusinfectie met Ėbij mensen- vrijwel altijd een dodelijke afloop. Besmetting vindt plaats door krabben, bijten, zogen en via speeksel dat in aanraking komt met een wond.

De incubatietijd wisselt en hangt af van de tijd die het virus nodig heeft om het centrale zenuwstelsel te bereiken. De kortste tijd is rond de 48 uur, er zijn ook incubatietijden geweest van rond de 9 maanden en sommigen spreken van jaren. Maar het is die korte tijd van 48 uur die maakt dat men zo snel handelt bij verdenking op rabiŽs. Zodra het virus het zenuwstelsel bereikt zullen de symptomen tot uiting komen en is de kans op genezing vrijwel uitgesloten.
De Nederlandse wet verbiedt behandeling van dieren die besmet zijn met rabiŽs. Zij dienen na een positieve test direct te worden geŽuthanaseerd.

Hoe dan ook kunnen we stellen dat wanneer een persoon besmet raakt met het rabiŽsvirus en niet tijdig behandeld wordt, de kans op overleven nihil is. De medische literatuur spreekt van slechts 6 gevallen waarbij personen genezen werden verklaard van rabiŽs. Deze cijfers staan tegenover de 40.000 Ė 70.000 doden die rabiŽs jaarlijks wereldwijd eist. Deze gegevens maken helder waarom de angst voor rabiŽs groot is. De regels gelden dan ook voor de gehele Europese Unie. Onder kynologen staat deze verordening inmiddels bekend als ďde 15-weken regelĒ.

De regels voor het exporteren van dieren worden opgesteld per land. De EU-landen hebben hierin onderling in grote lijnen overeenstemming maar in een aantal punten zijn er ook verschillen. In de landen buiten de EU zijn de regels ook weer anders. Wat in elk geval internationaal geldt is dat het dier een EU-paspoort dient te hebben. Dit is het type dat sinds 29-12-2014 verplicht is gesteld binnen de EU.
In dat paspoort staan de identificatiegegevens van het dier en deze zijn gelamineerd. Al eerder uitgegeven paspoorten zijn nog geldig middels de overgangsregeling, maar mocht zoín paspoort vervangen worden, dan dient er een nieuw model te worden afgegeven.
De identificatie middels een chip is sinds 3 juli 2011 verplicht. Bij honden van voor die geboortedatum die alleen getatoeŽerd zijn moet worden aangetoond dat dit het geval is, en de tatoeage moet bovendien goed leesbaar zijn.

De 15-weken regel

Wat is dat precies? Kort gezegd betekent dit dat dieren ingeŽnt moeten zijn tegen hondsdolheid en dat die vaccinatie (de rabiŽsvaccinatie) tenminste 21 dagen voor aanvang van de reis is gezet. De chip moet zijn ingebracht vůůr de 7e week van de pup. Het gevolg van deze regel is dat er niet kan worden gereisd met dieren die jonger zijn dan drie maanden. Dit komt doordat de rabiŽs vaccinatie niet kan worden gegeven bij dieren die jonger zijn van 12 weken. Bovendien dient deze vaccinatie, zoals werd aangegeven, tenminste 21 dagen oud te zijn. Dat wil dus zeggen dat de pup 15 weken is voor hij of zij in een land met deze regel kan worden geÔmporteerd. Er zijn landen waar een uitzondering wordt gemaakt mits er een verklaring kan worden getoond waarin staat dat het dier niet in aanraking is geweest met rabiŽs besmette dieren.

De regel waar u zich aan moet houden is de regel van het land waar de pup heengaat. Tijdens de reis heeft u ook te maken met de landen waar u doorheen komt. Er zijn landen waar een pup zonder rabiŽs vaccinatie kan worden geÔmporteerd maar let op! Als u dan door landen moet reizen die wel RabiŽsregeling hebben, is het meest verstandige te vliegen, zodat u niet aan de regels van de landen die u passeert hoeft te voldoen.

Er zijn ook landen die aanvullende eisen stellen, zoals bijvoorbeeld ontwormen met een specifiek genoemd middel of een bepaalde gezondheidsverklaring. Bij twijfel is het altijd verstandig contact op te nemen met de ambassade van het land in kwestie.

Het is dus niet mogelijk naar een flink aantal landen te exporteren onder de 15 weken. Omgekeerd geld de zelfde regel om pups onder de 15 weken hierheen te importeren.

 

RabiŽs: de 15-weken regels op een rij
 
 WETGEVING
E- Nest Zomer 2019
D- Nest 03-11-2017
C- Nest:10-03-2016
B- Nest:28-12-2014
A- Nest: 29-10-2013
Puppy's
Filmpjes
Foto's
Rasbeschrijving
Wie zijn wij
Nieuws
Teven
Reuen
Kenneldag 05-08-2017
In-moriaam
Linken
Gastenboek